Avdelningar

På Gul avdelning går barn i åldern 1-3 år.
Telefon: 018-727 79 15

På Grön avdelning går barn i åldern 1-3 år.
Telefon: 018-727 79 24

På Blå avdelning går barn i åldern 3-5 år. 
Telefon: 018-727 79 21

På Röd avdelning går barn i åldern 3-5 år.
Telefon: 018-727 79 17

Kök
Telefon: 018-727 79 20

Uppdaterad: