BVC-enkät

Du som har barn i åldern 3–5 får ett brev inför ert nästa besök
på BVC. Brevet innehåller enkäter med frågor om barns och
föräldrars hälsa. För att det ska bli lite lättare för dig samarbetar
vi på landsting och universitet samt samlar allt i ett paket.

Läs mer om enkäten här (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: